Webbutbildningar

WEBBUTBILDNINGAR

Create Control CollaborateI samarbete med PTC University kan vi erbjuda ett bra komplement till lärarledd utbildning. Det kan handla om att du önskar få en viss grundkunskap innan du kommer till en kurs med lärare, att du vill komplettera de kunskaper som du fick vid ett kurstillfälle eller att du helt enkelt inte kan avvara en vecka i din kalender för att åka på en kurs.

Tillsammans med PTC University erbjuder vi hundratals timmars utbildning. eUtbildning via PTC University är en kostnadseffektivt utbildningsform som köps via ett abonnemang.

Inom PTC University finns eUtbildning inom hela PTCs produktområde - från Create (Pro/ENGINEER), Collaborate (ProjektLink) till Control (Pro/INTRALINK & PDMLink).

Abonnemanget innehåller:

  • Webbaserad träning - studier som du genomför när du själv har tid över.
  • Inspelade virtuella klassrumslektioner - gå igenom lärarledda utbildingar när du har tid.
  • Pro/FICIENCY Benchmark Test - en objektiv kontroll av vilken kunskapsnivå du uppnått.
  • On-line Communities - access till kunskap via ett rollbaserat virtuell format.
  • eKnowledge tillgångar - ladda ned referensmaterial.

I PTC University finns dessutom ett system där du kan:

  • Leta efter den utbildning du söker efter samt registrera dig.
  • Spåra kurser som du anmält dig till
  • Monitorera genomgångna kurser och uppnådd utbildningsnivå

 

MER INFORMATION:

Kurskalender

Kontakta oss

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se