Vibration Analysis with Creo

VIBRATION ANALYSIS WITH CREO

VibrationsKursens innehåll:
Denna kurs behandlar teorin bakom modalanalys, tids- och
frekvensresponsanalys, random samt shock (jordbävning) analys presenteras. Allt illustreras med praktiska exempel i Creo Simulate. Den svåra problematiken presenteras på ett strukturerat och begripligt sätt.

Paul KurowskiKursen leds av Dr. Paul M. Kurowski (Ph.D., P.Eng.) som är medlem i SAE.

Dr. Kurowski har bl.a. gett ut boken “Finite Element Analysis For Design Engineers”. Dr. Kurowski är M.Sc. och Ph.D. i tillämpad mekanik vid Warszawas Tekniska Universitet samt postdoktorandstudier vid bl.a. Kyoto Universitetet och University of Western Ontario.

Dr Kurowski är även professor (adjunkt) University of Western Ontario. Hans undervisningserfarenhet omfattar FEM, maskinkonstruktion, hållfasthetslära, optimering av konstruktioner m.m. på flera universitet och för industrier. Dr. Kurowski har publicerat många vetenskapliga rapporter och anlitas ofta som föreläsare på konferenser och seminarier runt om i världen.


Utbildningsmål
Eleven skall efter genomgången kurs kunna utföra simuleringar av dynamiska förlopp.

Målgrupp
Beräkningsingenjörer och konstruktörer som skall simulera dynamiska förlopp istället för tester.

Förkunskaper
Creo Simulate grundkurs samt erfarenhet från 1 års praktiskt arbete med Creo Simulate. Kursen hålls på engelska.

Kurslängd:
3 dagar
09:00 - 16:30

Ämnen som berörs:

  • MODAL ANALYSIS
  • DYNAMIC TIME ANALYSIS
  • DYNAMIC FREQUENCY ANALYSIS
  • RANDOM VIBRATION
  • DYNAMIC SHOCK (SEISMIC) ANALYSIS
  • MODELING TECHNIQUES

Pris:
14 500 kr exkl. moms per kursdeltagare.
I priset ingår kursdokumentation, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk- och hårdvara.

MER INFORMATION:

Kurskalender

Agenda

Anmälan till kurs

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se