Vår Vision
Miroslaw2

Miroslaw Chamera - Verkställande Direktör

VISION

Vår vision är att vara din önskvärda partner inom digitaliserad 3D konstruktion,
hållfasthetsberäkningar och simuleringar.

Inom vårt verksamhetsområde levererar vi marknadsledande programvaror, utbildningar och konsulttjänster.

Vi åtar oss gärna uppdrag där våra produkter och tjänster tillför mervärde och leder till affärsnytta för våra kunder.

VÄRDERINGAR

ARIADNE Engineering och våra medarbetare arbetar dagligen utifrån gemensamma värderingar:

KVALITET - från offert till färdig leverans.
KOMPETENS - rustad för att ta oss an även de svåraste tekniska problemen.
FLEXIBILITET - kundens behov styr.
PARTNERSKAP - utvecklar hälsosamma relationer med våra kunder.

MEDARBETARE

Vår grundsyn är att de mänskliga resurserna är nyckeln till ARIADNEs och våra kunders framgång. Därför fokuserar vi på processer, metoder och utbildningar som ger den enskilde medarbetaren den bästa möjliga utgångspunkten för att möta våra kunders behov idag och i framtiden.

 

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se