Tjänster

TJÄNSTER

Tjänster_II

ARIADNE har sitt ursprung som tjänsteföretag inom tekniska beräkningar och simuleringar. Utvecklingen mot integrering av konstruktion och beräkning har på ett naturligt sätt fört oss till att arbeta även med mekanisk konstruktion och effektiv produktutveckling.

Globala verksamheter och lokala svenska nischföretag anlitar oss regelbundet på längre och kortare uppdrag för att dra nytta av vår unika spetskompetens.

Vid leverans av 3D CAD/CAM/CAE lösningar eller PLM system skräddarsyr vi leveransen för kundspecifika behov. Ofta sätter vi speciellt fokus på förändringsprocessen inom och utbildning av kundens organisationen.

Ansvar och kvalitet är två ledord i varje leverans.
 
Vi åtar oss i många uppdrag ett helhetsansvar och projektledning för ett gemensamt väl definierat projekt. Vi eftersträvar och anstränger oss för att i varje delmoment leverera högsta möjliga kvalitet därmed tillföra ett mervärde till projektet.

 

MER INFORMATION:

Tekniska beräkningar
Simuleringsdriven konstruktion.
Toleransanalyser

Vid leverans av lösningar:
  Förstudie
  Implementering
  Underhållsavtal

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se