Tekniska Beräkningar

TEKNISKA BERÄKNINGAR

Bild43

Med utgångspunkt i kundens geometri framställer vi virtuella prototyper som kan optimeras med avseende på bland annat toleranser, spänningar, styvhet, frekvens, reaktionskrafter, temperatur och flöde.

Våra erfarna konsulter hjälper till i konstruktionsprocessen men kan även ta ansvar för ett helt eller delar av ett utvecklingsprojekt.

Resultatet blir kortare utvecklingstider och lägre utvecklingskostnader för kunden.

Typer av analyser:

-Statistiska och "worst case" toleransanalyser
-Linjära statiska analyser
-Frekvensanalyser
-Icke-linjära analyser: kontakt, material, stora deformationer mm
-Transcienta dynamiska analyser
-Jordbävningsanalyser
-Stationära och transcienta värme beräkningar
-Mekanismanalyser
-Optimeringar
-CFD-flödesberäkningar

KUNDCITAT

"Under en vecka har vi sparat två månaders kalendertid. I vår tuffa bransch räknar vi med att varje dag som försenar produkten på dess väg ut på marknaden kostar tiotusentals kronor."

- Per-Ola Vallebrant
VOAC, Hydraulics Division

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se