Lusas Composite

LUSAS COMPOSITE

lusas_composite_animation
LUSAS Composite är ett nygenerations FE-system för avancerad beräkning av kompositer. Systemet skrevs från början för ickelinjära applikationer.

Programmet kännetecknas av enkelhet i användning, integration med Windows miljö, mycket bra visualisering av kompositegenskaper samt kapacitet att lösa avancerade ingenjörsproblem.

För linjära applikationer kan användaren definiera komposit relaterade brottkriteria och använda dem för resultatutvärdering.

Vidare kan LUSAS Composite hantera avancerade ickelinjära problem såsom kontakt, delaminering av kompositer eller stötförlopp där energiupptagningsformågan är mycket viktig.

 

MER INFORMATION:

Läs mer på Lusas hemsida

Lusas Analyst

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se