Lusas Analyst

LUSAS ANALYST

Lusas AnalysLUSAS Analyst är ett kraftfullt FE-system för avancerad beräkning. Systemet skrevs från början för icke-linjära applikationer. Programmet kännetecknas av enkelhet i användning, mycket bra Windows integration samt kapacitet att lösa avancerade ingenjörsproblem.

Exempel på applikationsområden för LUSAS Analyst: analys av plastdetaljer (då hänsyn till viskoelasticitet tas), stora deformationer, krypning, kontakt med friktion samt ickelinjärt material.

 

MER INFORMATION:

Läs mer på Lusas hemsida

Lusas Composite

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se