Introduktion till TRIZ och CAI

INTRODUKTION TILL TRIZ OCH CAI

TRIZKursens innehåll:
Kursen är en introduktion till TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) och Computer Aided Innovation (CAI). Under kursen presenterar vi TRIZ verktyg som hjälper dig tänka ”out the box” samt på ett strukturerat sätt formulera, analysera och angripa tekniska frågeställningar.

TRIZ utvecklades i Ryssland och är idag en etablerad metod som undervisas på ingenjörshögskolor samt används av framgångsrika företag för att systematisera och optimera produkt- uppfinningsprocessen.

Kursen innehåller bland annat teoretisk bakgrund till TRIZ. Allt illustreras med ett antal praktiska övningar. Demonstrationer av CAI-stöd görs i Innovation WorkBench®. Deltagarna kan även testa sina egna ingenjörsproblem under kursen.

Målgrupp:
Utvecklingschefer, tekniska chefer, R&D ingenjörer, ansvariga för framtagning av koncept för nya, konkurrenskraftiga produkter.

Vad är bra med kursen?
Efter genomgången kurs kan du grunderna i TRIZ. Du har kunskaper att välja rätt TRIZ-metod och tillämpa den på dina problem. Du lär dig att tänka innovativt och kan utforska nya idéer och koncept. Användning av TRIZ kommer att hjälpa dig att få struktur i den innovativa problemlösningsprocessen.

Du kommer att kunna göra grundorsaksanalys, identifiera källan till problemet och sedan systematiskt hitta innovativa lösningar.
Efter kursen kan du även grunderna i användning av Innovation WorkBench® för att analysera och lösa dina tekniska problem samt konceptuellt optimera dina produkter.

Förkunskaper
Inga. Dock, är ingenjörsbakgrund samt datorvana rekommenderade.
Kursen hålls på engelska.

Kurslängd:
3 dagar
08:30-17:30

Ämnen som berörs:
  • TRIZ bakgrund
  • Inventive Principles
  • Technical & Physical Contradiction
  • Contradiction Matrix
  • Subject Ation Object (SAO)
  • Standard Solutions
  • Ideality
  • Patterns of evolution
  • CAI och dess användning 
  • Modellering av kundspecifika problem

Pris:
15 000 kr exkl. moms per kursdeltagare.
I priset ingår kursdokumentation, tillgång till nödvändig mjuk- och hårdvara samt kursmeny.

With innovation a company always takes risks.
Without innovation a company always risks itself.

MER INFORMATION:

Kurskalender

Agenda

Anmälan till kurs

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se