Fundamentals of GPS - Form och Läge

FUNDAMENTALS OF GPS - FORM OCH LÄGE

GPSKursens innehåll:

Kursen introducerar konceptet av form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer.

Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (Form- och Lägestoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.

Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s Form- och Lägestandarder. Form- och Lägetoleranser kan liknas vid ett språk och detta språkets regler sätts av olika ISO-standarder.

Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel med övningar och quiz.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda form och lägetoleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MDB (Model Based Definition) filosofin.

Målgrupp
Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form- och läge. Även dem som vill fräscha upp sina kunskaper i Form & Läge kommer ha bra utbyte av kursen. 

Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap

Kurslängd:
3 dagar
09:00-16:30

Kursen kan kompletteras med 1 dags utbildning i GD&T Advisor.

Exempel ur innehållet:

 • Grundläggande symboler, termer och regler
 • GPS och ISO-standarde
 • Formtoleranser
 • Referenser
 • Riktningstoleranser
 • Lägetoleranser
 • Kasttoleranser
 • Generella toleranser
 • Måttjämkning
 • Exempel på mätning
 • Ett flertal kunskaps-quiz
 • Kundens eget exempel

Pris:
13 500 kr exkl. moms per kursdeltagare.
I priset ingår kursdokumentation samt kursmeny.

MER INFORMATION:

Kurskalender

Agenda

Anmälan till kurs

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se