Förstudie

FÖRSTUDIE

Dokumentera dina behov och förväntningar innan ni investerar.

En del tenderar att fuska sig igenom kravspecifikationen för ett kommande system för försöka spara tid.

En riktig förstudie säkerställer att investeringen motsvarar de omedelbara och framtida behoven samt de förväntningarna som finns. Utan kravspecifikationen är risken uppenbar att investeringen inte kommer att motsvara behov och förväntningar.

ARIADNE assisterar med att genomföra en förstudie där en detaljerad kravspecifikation blir formulerad. Vi använder en väl beprövad process för att snabbt och effektivt dokumentera krav och önskemål.

För mindre och mellanstora företag genomförs förstudien på 2 arbetsdagar.

Kontakta oss för en oförpliktande dialog om förstudie.

Vad användare frågade efter

Systemdesign

Användarens egentliga behov

Leverantörens uppfattning

Programkoden

Färdig leverans

MER INFORMATION:

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se