GDTA Advisor

GD&T Advisor - Mjukvara för Form och Lägetoleranser direkt i Pro/E

GDT3GD&T Advisor är Creo Elements modul för att definiera Form och Lägetoleranser. Modulen fungerar som en wizzard som leder användaren genom definition processen. Användarens mål är entydligt definiera och säkra geometrin med hjälp av Precise Constraint Theory, samma som CETOL 6Sigma är baserad på.

GD&T Advisor har även rik och pedagogisk on-line hjälp som förklarar och illustrerar vad respektive symbol innebär i praktiken. Alla form och lägetolerans symboler defineras automatiskt och placeras i 3D modellen enligt gällande standarden.
Programmet kvalitetssäkrar toleranssättning samt utbildar användaren i korrekt form och läge tänkande

ARIADNE tillhandahåller både mjukvara och unika, Sigmetrix-certifierade form och lägetolerans - GD&T utbildningar.

MER INFORMATION:

GD&T Produktblad
Form och Läge Symboler

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se